اسفنج

اسفنج

اسفنج ها همان سنباده هایی می باشند که توسط قطعه ای ابر حد فاصل پشت و روی محصول قرار گرفته می باشد.

این نوع از سنباده ها در اشکال گوناگون به صورت بادی , برقی و دستی برای سایش بهتر و قابل انعطاف تر بر روی سطوح مورد استفاده قرار میگیرد

نمایش:
مرتب کردن براساس:

سنباده اسفنجی 7972

پد نرم ("سیا / سیاسپنگ") ایده آل برای سنباده کاری سطوح مختلف می باشد.می تواند بارهای اضافه سطوح را ب..

140,000ریال / عدد

سنباده اسفنجی sm10

برنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سطوح به صورت مساوی..

70,000ریال / عدد

سنباده اسفنجی sm10 combo

برنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سطوح به صورت مساوی ..

87,000ریال / عدد

سنباده اسفنجی sm12

برنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سطوح به صورت مساوی ..

95,000ریال / عدد

سنباده اسفنجی sm15

سنباده اسفنجیبرنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سطوح ب..

50,000ریال / عدد

سنباده اسفنجی sm8

سنباده اسفنجیبرنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سطوح ب..

53,000ریال / عدد

سنباده اسفنجی دو طرفه sm65

اسفنج دستی دو طرفه ی اسمیر دکسبا توجه به انعطاف پذیری آنها، این اسفنج های شیب دار را می توان برای خر..

85,000ریال / عدد

سنباده ولوت 7940

سنباده ولوت برنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سط..

180,000ریال / عدد

سنباده ولوت 8A241020

سنباده ولوت برنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار به سط..

170,000ریال / عدد

سنباده ولوت AFVE15

سنباده ولوت بادی برنامه های کاربردی پرداخت (تکمیل سطح / صاف کردن سطوح)در زمان سنباده کاری فشار ..

120,000ریال / عدد

اسفنج