اسکاچ هزارلا

اسکاچ هزارلا
اسکاچ هزارلا وسیله ای مناسب ،برای پولیش و براق کردن صفحات و سطوح مختلف از قبیل انواع فلزات ،چوب و سنگ های طبیعی و مصنوعی با کارایی و دقت بالا
نمایش:
مرتب کردن براساس:

اسکاچ هزارلا 43128

اسکاچ هزارلا 43128اسکاچ در مرحله نهایی پرداخت در سطوح خشن که نیاز به تکمیل سریع و یکنواخت دارند استف..

805,000ریال

اسکاچ هزارلا 43139

اسکاچ هزارلا 43139اسکاچ در مرحله نهایی پرداخت در سطوح خشن که نیاز به تکمیل سریع و یکنواخت دارند استف..

956,000ریال

اسکاچ هزارلا KS-12

اسکاچ هزارلا KS-12اسکاچ در مرحله نهایی پرداخت در سطوح خشن که نیاز به تکمیل سریع و یکنواخت دارند استف..

705,000ریال

اسکاچ هزارلا KS-15

اسکاچ هزارلا KS-15اسکاچ در مرحله نهایی پرداخت در سطوح خشن که نیاز به تکمیل سریع و یکنواخت دارند استف..

0ریال

اسکاچ هزارلا KS-205

اسکاچ هزارلا KS-205اسکاچ در مرحله نهایی پرداخت در سطوح خشن که نیاز به تکمیل سریع و یکنواخت دارند است..

0ریال

اسکاچ هزارلا PO-141

اسکاچ هزارلا PO-141اسکاچ در مرحله نهایی پرداخت در سطوح خشن که نیاز به تکمیل سریع و یکنواخت دارند است..

710,000ریال

اسکاچ, هزارلا, انواع