حلقوی

حلقوی

سنباده های 

حلقوی

 یک نوع از سنباده های تولیدی می باشند که از رول های سنباده در سایز های مختلف تولید میشوند

این سنباده ها برای استفاده در مکان های خاص بر روی سطوح یا درون انواع لوله ها استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

سنباده حلقوی AFA ALO (پارچه ای)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا – پرداخت کاری عالی – بسیار مقاومسایش انواع سطوح فلزی و استیل مق..

13,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA ALO (پلی استر)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا –پرداخت کاری عالی –بسیار مقاومسایش انواع سطو..

16,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA ALZ (پارچه ای)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا - پرداخت کاری عالی - بسیار مقاومسایش انواع سطوح فلزی و استیل مق..

18,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA ALZ (پلی استر)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا - پرداخت کاری عالی - بسیار مقاومسایش ان..

19,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA KO O (پارچه ای)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا – پرداخت کاری عالی – بسیار مقاومسایش انواع سطوح فلزی و استیل مق..

15,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA KO O (پلی استر)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا –پرداخت کاری عالی –بسیار مقاومسایش انواع سطوح فلز..

14,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA KO Z (پارچه ای)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا – پرداخت کاری عالی –بسیار مقاومسایش انواع سطوح فلزی و استیل مقا..

14,000ریال / عدد

سنباده حلقوی AFA KO Z (پلی استر)

طول عمر بالای محصولعملکرد سایش بالا پرداخت کاری عالیبسیار مقاومسایش انواع سطوح ف..

13,000ریال / عدد

حلقوی, انواع, سنباده