نمد

نمد
نمد
نمایش:
مرتب کردن براساس:

نمد برقی CHNB 115

نرم نمد برقی های نرم به طور کلی برای سطوح گرد و برای برنامه های ویژه ای که نیاز به حداقل فشار و عمل ..

605,000ریال /عدد

نمد فلاپ دار CH11

نمد فلاپ داراین محصول از پشم طبیعی ساخته شده است تا اثر صیقلی عالی داشته باشد.مناسب برای پرداخت مواد..

300,000ریال /عدد

نمد فلاپ دار PA11

نمد فلاپ داراین محصول از پشم طبیعی ساخته شده است تا اثر صیقلی عالی داشته باشد.مناسب برای پرداخت مواد..

0ریال /عدد

نمد میله دار 3MNM

نمد میله دارایده آل برای کار در شرایط سخت -گوشه هاسطح کار عالی بعد از عملیات پولیشایده آل برای پرداخ..

0ریال / عدد

نمد میله دار CHNM

نمد میله دارایده آل برای کار در شرایط سخت -گوشه هاسطح کار عالی بعد از عملیات پولیشایده آل برای پرداخ..

605,000ریال / عدد

نمد میله دار TANM

نمد میله دار ایده آل برای کار در شرایط سخت – گوشه هاسطح کار عالی بعد از عملیات پولیشایده آل برا..

0ریال / عدد

نمد پشت کرکی 3M111518

نمد پشت کرکیایده آل برای بسیاری از کاربردهای از جمله نجاری، اسلحه سازی، تیز کردن چاقو، کار جواهرات و..

0ریال /عدد

نمد پشت کرکی AFA111518

نمد پشت کرکیایده آل برای بسیاری از کاربردهای از جمله نجاری، اسلحه سازی، تیز کردن چاقو، کار جواهرات و..

580,000ریال /عدد

نمد پشت کرکی CH111518

نمد پشت کرکیایده آل برای بسیاری از کاربردهای از جمله نجاری، اسلحه سازی، تیز کردن چاقو، کار جواهرات و..

0ریال /عدد

نمد پشت کرکی TA111518

نمد پشت کرکی ایده آل برای بسیاری از کاربردها از جمله نجاری، اسلحه سازی، تیز کردن چاقو، کار جواه..

0ریال /عدد

نمد, وسایل, پولیش