پد منعطف

پد منعطف

برای بستن روی سنباده های دیسکی فیبری 

برای جلوگیری از ضربه خوردن به سنباده

برای استفاده سطوح منحنی 


نمایش:
مرتب کردن براساس:

پد منعطف AFA PM111518

برای بستن روی سنباده های دیسکی فیبری برای جلوگیری از ضربه خوردن به سنبادهبرای استفاده سطوح منحنی ..

950,000ریال

پد منعطف AL PM111518

برای بستن روی سنباده های دیسکی فیبری برای جلوگیری از ضربه خوردن به سنبادهبرای استفاده سطوح منحنی ..

0ریال

پد منعطف AM PM111518

برای بستن روی سنباده های دیسکی فیبری برای جلوگیری از ضربه خوردن به سنبادهبرای استفاده سطوح منحنی ..

0ریال

پد منعطف TA PM111518

برای بستن روی سنباده های دیسکی فیبری برای جلوگیری از ضربه خوردن به سنبادهبرای استفاده درسطوح منحنی ..

0ریال

پد منعطف